MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

Az M-TESZT Kft mikrobiológiai ellenőrzések, kapcsolódó minősítési, validációs és kalibrálási feladatok elvégzésére alakult gazdasági társaság.

Az M-TESZT Kft mikrobiológiai vizsgáló, minősítő és kalibráló tevékenysége pártatlan és független mind megrendelőitől (gyártók, forgalmazók, intézmények) mind a hatóságtól.

 

Az M-TESZT Kft elsődleges célja, hogy a megrendelők maradéktalanul elégedettek legyenek a szolgáltatás minőségével. A minőség középpontba állítását jelenti a működő minőségbiztosítási rendszer, ami a laboratórium mikrobiológiai ellenőrző, validálási, minősítési és kalibrálási tevékenységét szabályozza.

 

A laboratórium személyzete, vezető és beosztottak elkötelezettek a minőségi munkavégzés iránt. Megfelelő tapasztalattal és végzettséggel rendelkeznek, de ezt szolgálja a személyzet rendszeres oktatása, továbbképzése is.

 

A működő minőségügyi rendszer biztosítja:

 

•        az alkalmazott vizsgálatok és kalibrálások naprakészen megfeleljenek a nemzeti,         európai és     egyéb nemzetközi előírásoknak, szabványoknak, gyógyszerkönyvi         előírásoknak.

•        a Megrendelők igényeinek figyelembevételét az előírások által megszabott határokon         belül.

•        az eszközök, etalonok, berendezések folyamatos karbantartását, kalibrálását.

•        a mérések reprodukálhatóságát és az eredmények elfogadhatóságát az alkalmazott         módszerek validálásán keresztül.

•        a vizsgálati, kalibrálási környezet folyamatos ellenőrzését, szinten tartását, szükség         szerinti     beruházások elvégzését.

•        a Megrendelői igények kielégítése érdekében új vizsgálati módszerek telepítését.

•        a dolgozók naprakészségét a dokumentációs rendszer (Minőségügyi Kézikönyv,         Szabvány     Műveleti Előírások) ismeretében.

•        az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 (Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének     általános követelményei) szabvány előírásainak való megfelelést.

    (Tanúsítvány NAT-1-1753/2015, NAT-2-0319/2015),

•    az MSZ EN ISO/IEC 9001:2009 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények) szabvány     előírásainak való megfelelést (Tanúsítvány HU06/2165).

 

A minőségbiztosítási rendszer működését, folyamatos fejlesztését a minőségügyi megbízottal szorosan együttműködve, az M-TESZT Kft vezetőjeként támogatom, és minden szükséges feltételt biztosítok.

 

 

M-TESZT Kft ügyvezetője

Copyright © 2015 | M-Teszt Kft. Minden jog fentartva.